HELIOS PLATFORM

Kapalı veri ağları üzerindeki sunucular üzerinden veya özel ve kamuya açık bulut yapıları üzerinden hizmet vermek üzere kurgulanmış, açık kaynak kod altyapısı kullanılarak tasarımı gerçekleştirilmiş ağ, ağ elemanları, sunucu uygulamaları izleme, güvenlik ve otomasyon platformudur Helios.


Helios Platform Nedir?

Helios platformu her biri kendine özel lisanslar ile aktif hale getirilebilen modüler mimariye sahip bir platformdur. Sahip olduğu modüller; Ağ İzleme Modulü (NMS), Sunucu ve Servis İzleme Modulü (SrvMon), Bulut Kaynak Modulü (CloudMon), Uygulama Bağımlılık Haritası, Otomasyon Modulü (Autoops)

Ağ İzleme Modulü (NMS)

Ağ üzerindeki IP tabanlı cihazları SNMP, SNMP trap, ICMP SSH/Telnet, WMI, RPC, API kullanarak takip eder. Istatistiki verileri grafiklendirir. Operatörün problemi hızlı şekilde saptamasını ve aksiyon almasını sağlar. IP addres yönetim (IPAM) eklentisi ile beraber sahip olunan ip adres uzayının efektif şekilde yönetimini sağlar. Flow eklentisi ile sflow, jflow, netflow kollektör olarak çalışabilir.

Sunucu ve Servis İzleme Modulü (SrvMon)

Sunucu ve sunucular üzerindeki servis veya uygulamaların takibi için kullanılır. Donanımsal kaynağın takibi, servislerin ve buna bağlı çalışan uygulamaların statülerinin görünür kılar. Web, database gibi spesifik servislerin kullanımı ve bu sunucular ile beraber çalışan storage'ların izlenmesi için özellikle kullanılabilir. Url bazlı izleme işlemi yapılabilir.

Bulut Kaynak Modulü (CloudMon)

Bulut platformlarının ve üzerindeki host'ların kaynak ve servis kullanımlarını görüntüler. Istatistiki verileri grafiklendirir. Hipervisor bazında kaynak kullanımının verimli kullanılmasını hedefler.

Uygulama Bağımlılık Haritası

Sunucu ve sunucu üzerinde çalışan servislere ilişkin bağımlılık haritası ve envanter çıkarır, haritalar. Ajanlı ve/veya ajansız olarak sunucu üzerinden veri toplar.

Otomasyon Modulü (Autoops)

API desteği bulunan ağ elemanları üzerinde tekrarlayan operasyonel işlemleri kurgulanabilmesine olanak sağlar. Farklı üreticilere ait cihazların API'ları vasıtası ile bir arada çalışabilirliğine ait scriptleri yönetir.